Kategorie Misbruik

Hoe om kindermishandeling te voorkom
Misbruik

Hoe om kindermishandeling te voorkom

Die voorkoming van mishandeling en mishandeling in die kinderjare is net so belangrik soos om kindermishandeling op te spoor. Een van die sleutels om te bevoordeel dat kinders optimale verhoudings met ander het, is om voldoende verwysingsmodelle en 'n opvoeding vanaf die vroegste kinderjare in die gesin, sosiale en skoolomgewing te vestig.

Lees Meer

Misbruik

Hoe om kindermishandeling te voorkom

Die voorkoming van mishandeling en mishandeling in die kinderjare is net so belangrik soos om kindermishandeling op te spoor. Een van die sleutels om te bevoordeel dat kinders optimale verhoudings met ander het, is om voldoende verwysingsmodelle en 'n opvoeding vanaf die vroegste kinderjare in die gesin, sosiale en skoolomgewing te vestig.
Lees Meer
Misbruik

Kindermishandeling. Hoe om te weet dat die kind mishandel word

In die eerste plek is dit belangrik om te verduidelik wat bedoel word met kindermishandeling. Kortom, dit is enige optrede (of dit nou liggaamlik, emosioneel of seksueel is) of versuim wat ouers of versorgers opsetlik op die kind uitoefen en fisiese en / of sielkundige skade berokken. Daar is verskillende soorte mishandeling. : - Fisieke en / of emosionele verwaarlosing in die versorging van minderjariges, hulle ontneem van voedsel, optimale higiënies-sanitêre toestande, noodsaaklike mediese behandelings, kinders wat nie skoolgaan nie, of met 'n hoë mate van skoolafwesigheid, wat hulle toelaat om alkohol of dwelmmiddels te verbruik, onverskilligheid teenoor hul buie, word geïgnoreer, ens.
Lees Meer
Misbruik

Verbale mishandeling - Geweld teenoor kinders

Woorde het magte. Ek weet nie heeltemal wie of wanneer ek hierdie stelling gehoor het nie, maar wat ek wel weet, is dat ek mettertyd besef het dat dit baie waar is. Daar is woorde wat seermaak, wat seermaak, veral as dit baie keer deur ouers of onderwysers gesê word. Die gille en ontploffings wat hulle met mondelinge geweld gebruik, verlaag die selfbeeld van kinders baie keer besef ouers nie wat ons sê nie.
Lees Meer