Skryf

Outobiografie, 'n tegniek om die band tussen onderwysers en kinders te versterk


Soms is onderwysers geneig om slegs op kurrikulêre inhoud te konsentreer en sodoende belangrike aspekte soos die affektiewe en sosiale ontwikkeling van die studente te vergeet. Om hierdie rede stel ek voor die outobiografie tegniek, 'n hulpbron wat ons as onderwysers sal help om 'n bietjie dieper te delf in die lewens van elkeen van die seuns en meisies wat ons klaslokaal bywoon en ons band versterk.

Die outobiografie is 'n literêre genre tussen literatuur en geskiedenis, waarvan die belangrikste kenmerk is dat die verteller van die gebeure die karakter is wat hulle uitleef. Hierdie term uit Engels, het in die negentiende eeu in Engeland ontstaan, wat in 1809 deur die digter Robert Southey gebruik is in een van sy artikels. Daar is egter verwysings na die Duitse filosoof Friedrich Schlegel van sy diens in 1798.

Biografieë bevat dikwels die volgende opskrifte:

- persoonlike: u moet data soos die volle naam sowel as die geboortedatum en plek byvoeg.

- familie: nodig te wees om die mense wat die gesin uitmaak te noem.

- akademiese: U kan die opvoedkundige sentrums waarin u gewees het beskryf, die prestasies, die vakke waarvan u min of meer gehou het, die onderwysers wat die onderrig- ​​en leerproses beïnvloed het, ens.

Daarbenewens is dit noodsaaklik om aspekte soos stokperdjies en doelstellings te noem wat u in die toekoms wil bereik.

Die tegniek wat ek u voorstel om saam met u studente uit te voer, is outobiografie. Dit is so eenvoudig soos vra u studente om 'n teks oor hulself te skryf. Dit sal hulle in staat stel om hul skryf- en geskrewe uitdrukkingsvaardighede in te oefen, maar dit is ook 'n baie nuttige hulpbron vir ons, die onderwysers, om voordeel te trek uit die vaardighede van elkeen van die kinders wat ons in die klas het, beter en beter te leer ken.

Wat die stappe is wat in ag geneem moet word, is dit gerieflik om die volgende te bepaal:

- Stel 'n vraag wat die studente se belangstelling wek
Studente moet 'n vraag stel wat verband hou met hul kennis van hulself. Op hierdie manier kan hulle deelneem aan die aktiwiteit wat betekenis in die voorstel vind.

Berei 'n teks voor wat chronologies bestel is
Danksy hierdie skema kan hulle die mees relevante periodes, anekdotes en draaipunte visualiseer. In hierdie skrif moet die volgende riglyne in ag geneem word:

Kies 'n beginpunt- Sodra die idees ontwikkel is, is dit noodsaaklik om te besluit waar om te begin. Ons hoef nie noodwendig vanaf die geboorte te begin nie, omdat die inligting wat ons oor hierdie feit het, skaars is.

Bou die eerste persoon: skryf met inagneming van die eerste persoon, sodat die inhoud subjektief en direk is. Boonop is dit gerieflik om te besluit hoe laat ons gaan skryf.

Neem die konteks in ag: dit is noodsaaklik om die scenario's waarin die gebeure plaasgevind het, te herinner, asook die sosiale, politieke en historiese omstandighede. Soms is dit deurslaggewend vir die verstaan ​​van die besluite wat geneem word.

- Ondersoek na versamelde inligting: uit die struktuur van die draaiboek, sal die studente die vrae wat gevra word beantwoord. Tydens hierdie proses moet studente naaste vriende vra, grafiese materiaal ens. Soek.

- Korreksie van onderwysers: die onderwyser is verantwoordelik vir die maak van regstellings deur voldoende terugvoering te gee wat die studente in staat stel om die aspekte wat nodig is te verbeter.

- Moontlike deling tussen kollegas: Dat kinders hul outobiografiese werk in die openbaar blootstel, kan baie voordelig wees, aangesien dit die uitruil van die projekte wat uitgeoefen word, moontlik maak, sodat almal mekaar kan leer ken en sterker verbintenisse tot stand kan bring.

Wat die opvoedkundige veld betref, is dit 'n aktiwiteit wat vanaf die begin van geletterdheid, dit wil sê op die ouderdom van 5-6 jaar, uitgevoer kan word. Sodat, kan in die hele Primêre Onderwysfase aangespreek word, wat deel vorm van die produksie van tekste wat in die amptelike leergang van genoemde stadium gevestig is, asook in verpligte sekondêre onderwys. Aangesien dit 'n tegniek is wat in die sielkunde gebruik word, kan dit ook gebruik word by mense van 'n hoër ouderdomsgroep.

En wat is die voordele van hierdie tegniek wat in die klaskamer toegepas word? Kom ons kyk na enkele van die belangrikste.

1. Dit is 'n aktiwiteit wat 'n omgewing van vertroue tussen die onderwyser en die student moontlik maak.

2. Bevorder die geletterdheidsproses by studentes, wek hul belangstelling in skryfwerk en gee hulle die moontlikheid om die grammatikale en spelkennis wat hulle geleer het toe te pas.

3. Verbeter taalvaardighede, aangesien dit 'n aktiwiteit is wat ontwikkel word deur geskrewe taal.

4. Help studente om geskrewe inligting as kommunikasiemiddel te gebruik, wat die belangstelling in die korrekte uitdrukking stimuleer.

5. Behels kognitiewe ontwikkelingaangesien vaardighede soos inligtingsoektog, gegewenseleksie, herkapitulering, opsomming en sintese, ens. aangeleer moet word.

6. Ontwikkel kognitiewe prosesse soos geheue, want daar moet gepoog word om 'n deel van die geskiedenis van hul lewens te onthou en te transkribeer.

7. Dra by tot verbetering van familiebande. Die gesinne moet positief saamwerk aan hierdie aktiwiteit en help om 'n ondersoek na die konstruksie van hul kinders te identifiseer.

8. Dit maak dit moontlik om jouself beter te leer ken (selfkennis) deur 'n introspektiewe analise te doen. Boonop word dit gekenmerk deur selfontdekking en selfrefleksie.

9. Bou selfvertroue en persoonlike inisiatief.

10. Verbeter die ontwikkeling van sosio-affektiewe en morele waardes, die kennis van die 'ek' en die waardering van die ander.

11. Dit laat die emosies toe om 'n beginpunt te wees om terapeutiese veranderinge te inisieer.

Soos gesê, is die uitvoering van die outobiografietegniek baie positief vir die student self, maar ook stel ons in staat om onderwysers meer oor hulle te leer en daarom versterk ons ​​band. Vervolgens sal ek enkele van die belangrikste inligting wat ons uit hierdie oefening kan haal, uitlig.

- Dit laat die inhoud en die vorm van die geskrewe inligting toe, en kan aspekte soos die spelling van die studente ken.

- Help om moontlik op te spoor leerprobleme soos disleksie.

- Fasiliteer die kennis van die studente deur die affektiewe, sosiale en motiverende prosesse te ontleed.

- Op die gebied van sielkunde kan dit 'n tegniek wees wat gebruik word in die sielkundige evaluering wat die ondersoek van die persoonlikheid van die persoon moontlik maak. Besoek data van belang of bespeur moontlike simptome. Byvoorbeeld, hipersensitiwiteit en vatbaarheid vir die gevoel van minderwaardigheid.

Daarbenewens kan dit 'n belangrike hulpmiddel wees om moontlike gevalle van kindermishandeling te identifiseer.

U kan meer artikels lees wat soortgelyk is aan Outobiografie, 'n tegniek om die band tussen onderwysers en kinders te versterk, in die kategorie On-site Writing.


Video: Was the Reagan Era All About Greed? Reagan Economics Policy (Mei 2021).